Focus op Zutphen

Via deze website wordt de stadsvernieuwing in beeld gebracht terwijl er uiteraard ook aandacht wordt besteed aan de historie van onze mooie stad aan de IJssel.

De Koninklijke BAM Groep is in mei 2014 begonnen met de bouw van de 'Marstunnel' en de 'Kostverlorentunnel' onder het spoor van het station in Zutphen. Deze tunnels maken het gebied achter het station beter toegankelijk. De bouw van deze tunnels was de aanleiding om deze website te beginnen. Inmiddels zijn daar diverse onderwerpen aan toegevoegd die te maken hebben met de vernieuwing van de stad zoals de nieuwbouw in Noorderhaven en de sloop van volkswijk 'De Mars'.

Momenteel wordt volop gewerkt aan de nieuwe parkeergarage bij  het NS-station en de huizen in 'Haven 1314'. Appartementengebouw 'Havenmeester 10' is sinds 21 mei in de verkoop gegaan. De bouw hiervan kunt u hier volgen.

Selecteer een onderwerp uit het hoofdmenu of klik een foto rechts in het scherm om naar een fotoserie te gaan. U krijgt dan een overzicht van alle foto's in de serie. Klik een foto in het overzicht om deze schermvullend weer te geven. Op een desktopcomputer kunt u door de foto's bladeren met de pijlltoetsen <Links> en <Rechts> of door op de '<'- en '>'-knoppen te klikken. Op een tablet kunt u bladeren door te vegen. Ga naar 'Alle fotoseries' voor series die niet in het hoofdmenu staan.

ActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2GalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs
Powered by SmugMug Log In