Oude IJsselbrug afgesloten
Focus op Zutphen brengt stads­ver­nieuw­ing in beeld ter­wijl er ook aan­dacht is voor de historie van on­ze mooie stad aan de IJs­sel. De Ko­nink­lijke BAM Groep heeft van 2014 t/m 2016 de Mars­tun­nel en de Kost­ver­loren­tun­nel ge­bouwd onder het spoor van het sta­tion. Deze tun­nels ma­ken het ge­bied ach­ter het st­ation beter toe­ganke­lijk. De bouw van de­ze tun­nels was de aan­lei­ding om de­ze web­site te be­gin­nen. In­mid­dels zijn daar di­ver­se on­der­wer­pen aan toe­ge­voegd die te ma­ken heb­ben met de ver­nieuw­ing van de stad zo­als de wo­ning­bouw, de sloop van volks­wijk De Mars en de daar­op­vol­gen­de her­in­rich­ting. Par­keer­ga­ra­ge P+R Sta­tion Zutphen bij het NS-­station is ge­opend en het Zo­zijn zorg­com­plex ge­rea­li­seerd waar ooit het Sy­brandy-pak­huis stond. Haven­mees­ter 10 en het aan­pa­len­de Haven­tuin 10 zijn vol­tooid. Op dit mo­ment wordt nog ge­werkt aan de her­in­rich­ting van de IJs­sel­kade. De nieuw­bouw van Kade Zuid tegenover Kade Noord is in volle gang. Ten noorden van Kade Noord wordt Puur21 gerealiseerd. Naast al­le nieuw­bouw is er ook een wan­de­ling langs de vele his­torische pan­den be­schik­baar op Google Maps.
Powered by SmugMug Owner Log In